HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Tiếp tục hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2020 với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập” và hướng tới thi đua Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, trường Tiểu học Tứ Hiệp đã tổ chức những buổi chuyên đề, hội giảng vừa tạo cơ hội để các đồng nghiệp có thể học tập lẫn nhau vừa giúp các con học sinh học mà chơi, chơi mà học; tạo sự hứng khởi trong mỗi tiết học để mỗi ngày đến trường thực sự là mỗi ngày vui!