0(0)

Toán lớp 1

Description

(Bộ sách Cánh Diều)

Topics for this course

21 Lessons

Tuần 1

BÀI: TRÊN, DƯỚI, TRÁI, PHẢI, TRƯỚC, SAU, Ở GIỮA10:22
BÀI TẬP BÀI: TRÊN-DƯỚI, TRÁI-PHẢI, TRƯỚC-SAU, Ở GIỮA
BÀI: HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC, HÌNH CHỮ NHẬT15:30
BÀI TẬP BÀI: HÌNH VUÔNG, HÌNH VUÔNG, HÌNH TAM GIÁC, HÌNH CHỮ NHẬT
BÀI: CÁC SỐ 1,2,320:46
BÀI TẬP BÀI: CÁC SỐ 1,2,3

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Tuần 19

Tuần 20

About the instructor

0 (0 ratings)

4 Courses

13 students

Free