CHUYỂN ĐỔI SỐ THÚC ĐẨY HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Thực hiện kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 25/9/2020 của ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, trường Tiểu học Tứ Hiệp phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời” diễn ra từ ngày 01/10/2020 đến 07/10/2020. Hưởng ứng tuần lễ học tập, với mục đích quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời, nhà trường cũng đã tổ chức thành công hội thảo “Sinh hoạt chuyên môn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học” vào ngày 7/10/2020. Chúc phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của huyện Thanh Trì nói chung, trường Tiểu học Tứ Hiệp nói riêng đạt được nhiều kết quả cao.