8, Hướng dẫn tổ chức dạy học môn tiếng anh tự chọn lớp 1, lớp 2, theo chương trình GDPT 2018