11, Trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong trường tiểu học